Tulevaisuustaulukko

Tulevaisuustaulukko on alkujaan Yrjö Seppälän (84 tuhatta tulevaisuutta, Gaudeamus, 1984) kehittämä menetelmä, jonka avulla on mahdollista tehdä erilaisia skenaarioita systemaattisesti.Seuraavassa on esitetty vaiheet tulevaisuustaulukon tekemiseen.

1. Aloita tekemällä taulukko. Taulukkoon voit tehdöä haluamasi määrän rivejä (=muuttujia) ja sarakkeita (=arvot). 

Taulukon ensimmäiseen sarakkeeseen (muuttuja) kirjoitetaan erilaisia muuttujia esimerkiksi tapahtumia, megatrendejä, trendejä, pysyvyyksiä jne. Alla olevaan esimerkkitaulukkoon muuttujiksi on valikoitu: Ilmastonmuutos, väestön ikääntyminen, talouden tilanne, teknologian kehittyminen ja työvoiman saatavuus.

Anna seuraavaksi muuttujille erilaisia arvoja. Esimerkiksi muuttuja Ilmastonmuutos voi saada seuraavia arvoja: 

A=ilmastonmuutos pahenee ja äärisääilmiöt aiheuttaa jatkuvia ongelmia (kohti +5°C tulevaisuutta 2100)

B=Maailma on menossa kohti +3°C tulevaisuutta vuonna 2100

C=Ilmastonmuutos on saatu hallintaan uusilla teknologioilla ja poliittisilla sitovilla päätöksillä


Kuva 1. Tulevaisuustaulukko sisältää muuttujia ja niille tehtyjä erilaisia arvoja. Katso kuvat paremmalla resoluutiolla tästä linkistä.

2. Tee loogisia yhdistelmiä eli skenaarioita tulevaisuustaulukon muuttujista ja arvoista. Alla olevassa tulevaisuustaulukkoesimerkissä on tehty vihreä ja vaaleanpunainen skenaario. Huomioi, että skenaarion tulee olla looginen. Esimerkiksi jos ilmastonmuutos saadaan hallitaan, silloin todennäköisesti ilmastopakolaisuus ei voi kasvaa eksponentiaalisesti.

Kuva 2: Tulevaisuustaulukko, johon on tehty kaksi skenaariorunkoa (vihreä ja vaaleanpunainen) Katso kuvat paremmalla resoluutiolla täältä.

Kirjoita tulevaisuustaulukossa muodostamat skenaariot auki.

Kuva 3: Kaksi eri skenaariota kirjoitettuna auki. Katso kuva paremmalla resoluutiolla täältä.