Tutusemma

Tällä sivulla on on Elina Hiltusen tekemät muistiinpanot Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kesäseminaarissa 2022