CV

ELINA, KUKA?

 video: Iconic Creative Oy

Lyhyesti: 

Futuristi Elina Hiltunen on koulutukseltaan kauppatieteiden tohtori ja diplomi-insinööri. Hän tekee parhaillaan toista väitöskirjaansa Maanpuolustuskorkeakouluun. Hiltunen on yrittäjä, puhuja, kolumnisti ja 14 kirjaa julkaissut kirjailija. Forbes-lehti on listannut hänet maailman 50 johtavan naisfuturistin joukkoon.


Pitkän kaavan mukaan:

Elina Hiltunen on futuristi, kauppatieteiden tohtori (organisaatiot ja johtaminen) ja diplomi-insinööri (kemia: syventymisaineet polymeeriteknologia, teknillinen kemia, ympäristönsuojelu ja International Design Business Management, IDBM). Elinan väitöskirjan (2010) aihe oli "Weak signals in organizational future learning". Parhaillaan Elina tekee toista väitöskirjaansa Maanpuolustuskorkeakouluun aiheesta science fictionin käyttö puolustusorganisaation ennakoinnissa. Elina on listattu maailman 50 johtavan naisfuturistin joukkoon Forbesissa. Hänet on myös listattu maailman 25 johtavan naisfuturistin joukkoon. Hänet on myös listattu Suomen sadan IT-vaikuttajan joukkoon.


Elina on arvostettu luennoitsija ja kouluttaja. Uransa aikana hän on pitänyt satoja tulevaisuusaiheisia luentoja sekä Suomessa että ulkomailla. Ennakointikokemusta Elinalla on esimerkiksi Nokialta, Finprosta ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta. Hän on myös työskennellyt Aalto yliopiston ARTSissa executive in residence tittelillä. Tällä hetkellä Elina on yrittäjä yrityksessään: What's Next Consulting Oy. Elina omistaa myös maaliskuussa 2021 perustetun kustantamo Saagelin. Saageli kustannus on erikoistunut Elinan kirjojen julkaisuun.


Elina on myös kirjailija, joka on kirjoittanut yksin tai yhdessä yhteensä 14 kirjaa. Viisi hänen kirjaansa käsittelee tulevaisuutta: ennakoinnin menetelmiä, tulevaisuuden teknologiaa, kuluttajatrendejä, megatrendejä ja Suomen tulevaisuuksia. Tulevaisuuskirjojen lisäksi hän on myös kirjoittanut esimerkiksi lasten kirjoja. Elinan ensimmäinen proosakirja (scifiä) Sinä Päivänä 20X9 julkaistiin 13.9.2021. Lisätietoa Elinan kirjoista löydät täältä

Elina on myös kolumnisti ja free-lancer toimittaja. Elinan kolumneja on voinut lukea muun muassa Yhteishyvästä, Talouselämästä, Taloussanomista, Blue Wings lehdestä ja Tekniikan Maailmasta. Parhaillaan Elina kirjoittaa kolumneja Mikrobitti- lehteen ja Allergia-, iho- ja asmaliiton lehteen.

Elina on myös toiminut YLEn Prisma-studiossa ja toimii nyt asiantuntijavieraana Ylen Aamun Jälkikaronkassa.


Elinan saamat palkinnot:


Elinan saamia ehdokkuuksia:


Elinan pidempi CV löytyy täältä

Elinan ORCID profiili löytyy täältä

ELINA, WHO?

In short:

Futurist Elina Hiltunen has a PhD in economics and a degree in engineering. She is currently working on her second doctoral thesis at the National Defence University. Hiltunen is an entrepreneur, speaker, columnist and author of 14 books. Forbes magazine has listed her among the world's 50 leading female futurists.

The longer form:

Elina Hiltunen is a futurist with a PhD in Business (Organisation and Management) and a Master's degree in Engineering (Chemistry: specialisation in polymer technology, technical chemistry, environmental protection and International Design Business Management, IDBM). Elina's PhD thesis (2010) was on "Weak signals in organizational future learning". Elina is currently working on her second PhD thesis at the National Defence University on the use of science fiction in defence organisations' foresight. Elina is listed among the 50 leading female futurists in the world by Forbes. She is also listed among the 25 leading female futurists in the world. She has also been listed among Finland's 100 IT influencers.

Elina is a respected lecturer and trainer. During her career, she has given hundreds of lectures on the future in Finland and abroad. Her foresight experience includes Nokia, Finpro, and the Future Research Centre. She has also worked as an executive in residence at Aalto University ARTS. Currently, Elina is an entrepreneur in her company, What's Next Consulting Oy. Elina is also the owner of Saagel, a publishing house founded in March 2021. Saageli Publishing specializes in publishing Elina's books.

Elina is also an author, having written 14 books, alone or together. Five of her books deal with the future: foresight methods, future technology, consumer trends, megatrends and the future of Finland. In addition to books on the future, he has also written books for children, for example. Elina's first prose (sci-fi) book Sinä Päivänä 20X9 (On that day 20X9)was published on 13.9.2021. 


Elina is also a columnist and freelance journalist. Elina's columns have appeared in Yhteishyvä, Talouselämä, Taloussanomat, Blue Wings magazine, Tekniikan Welta and other publications. Elina currently writes columns for Mikrobitti magazine. 

Elina has also worked in YLE's Prisma studio and is now an expert guest on YLE's Aamun Nachkikaronka.


Elina's awards:

  • In 2011, the Society for Futures Studies' Future Prize for her work on weak signals.
  • In 2021, an award for Foresight Work of the Year, especially on future graphs.
  • In 2023, the Finnish Security Award Future Prize for the future.


Nominations received by Elina:

  • Finalist in the Business Book of the Year 2018 competition for the book What the Future Customer Wants - Trends and Phenomena
  • Finalist in the 2019 Science Book of the Year competition for the book Coming Tomorrow
  • MySpeaker of the Year speaker finalist for 2022
  • Speakersforum's speaker of the year candidate 2024, finalist