VIDEOS


VIDEO: Tulevaisuuspäivä 2022. Futuristin vinkit tulevaisuuteen.

VIDEO: Heikot signaalit

Video: Miten teknologia muuttaa tulevaisuuttamme

Video: Kymmenen megatrendiä

Video: Kolme avainta tulevaisuuteen: ennakointi, innovointi ja kommunikointi

Esittelyvideo Suomen tulevaisuudet- kirjasta

VIDEO: Tulevaisuus & työelämän taidot

VIDEO: Tulevaisuus & työ

VIDEO: 18 kuluttajatrendiä. 

VIDEO: 10 megatrends for 2020's