LUENNOT

Elina Hiltunen on kokenut puhuja, joka on esitelmöinyt jo parinkymmenen vuoden ajan eri kokoisilla areenoilla niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Elina on valittu sekä MySpeaker puhujatoimiston (2022) että Speakersforum puhujatoimiston (2024) vuoden puhujakilpailussa finalistiksi.

Elina käy puhumassa eri aiheista liittyen tulevaisuuteen. Seuraavassa on esimerkkejä aiheista, joista Elina on käynyt puhumassa:


 • Kymmenen megatrendiä, jotka muokkaavat tulevaisuuttamme
 • Kolme avainta tulevaisuuteen: ennakointi, innovointi ja kommunikointi (Luento käsittelee tulevaisuuden ennakoinnin työkaluja ja perusteita)
 • Mitä tulevaisuuden asiakas haluaa?  18 kuluttajatrendiä
 • Heikot signaalit auttavat kurkistamaan tulevaisuuteen
 • Villit kortit ja harmaat sarvikuonot: miten varautua riskeihin?
 • Skenaariot tulevaisuuteen valmistautumisen ja tulevaisuuden tekemisen työkaluina
 • Miten teknologia muuttaa tulevaisuuttamme?
 • Mistä puhumme, kun puhumme tekoälystä (Tekoälyn ABC)?
 • Digitaalinen tulevaisuutemme- uhkat ja mahdollisuudet.  
 • Tekoäly, ihminen ja tulevaisuus: uhkat ja mahdollisuudet
 • Tulevaisuuden työ ja osaaminen: mitä taitoja tarvitsemme tulevaisuudessa ja miten työelämä muuttuu?
 • Tulevaisuuden johtaminen: miten johtaa muuttuvassa työelämässä?
 • Kofeiiniomenoita ja laboratoriolihaa: mitä syömme tulevaisuudessa?
 • Miten asumme tulevaisuudessa?
 • Kaupunkien tulevaisuus
 • Suomen tulevaisuudet- suuret kysymykset ja ratkaisut
 • Sivistys ja tulevaisuus
 • Tulevaisuuden terveydenhuolto ja digitalisaation mahdollisuudet
 • Kuuhun, Karigasniemelle vai holokannelle: miten ja minne matkustamme tulevaisuudessa?
 • Design thinking: miten organisaatio voi itse tehdä tulevaisuutta?
 • Science fiction ja tulevaisuuden tekeminen


Elina pitää luentoja sekä paikan päällä ja etänä netin kautta (esim. Zoom, Teams, Webex, Skype).


Suosituimpia luentoaiheita Elinalla olivat vuonna 2023 aiheet, jotka liittyvät tulevaisuuden työhön, ennakointiin, megatrendeihin, digitalisaatioon ja tekoälyyn.


Alla on videoita Elinan luennoista. Esimerkkien lisäksi Elina puhuu myös monista muista aiheista. Kysele näistä lisää!


Kutsuitko jo Elinan tilaisuuteesi puhumaan? Jos, niin tässä on tietoa siitä, miten Elinan esitys sujuu joustavasti!


Luento: KOLME AVAINTA TULEVAISUUTEEN– ENNAKOINTI, INNOVOINTI JA KOMMUNIKOINTI

Luennossa käydään läpi tulevaisuusajattelun kolmea tukipylvästä: ennakointia, innovointia ja kommunikointia. Luennossa tutustutaan ennakoinnin peruskäsitteisiin ja esimerkkeihin, miten eri organisaatiot ovat käyttäneet tulevaisuusajattelua hyödykseen. Valmennus perustuu futuristi Elina Hiltusen väitöskirjaan: Weak signals in organizational futures learning, Aalto yliopisto, 2010 ja kirjaan Matkaopas tulevaisuuteen, 2012, Talentum.

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

 • Ennakoinnin peruspalikat: megatrendit, trendit, heikot signaalit, villit kortit
 • Miksi skenaarioajattelu on organisaatioille tärkeää
 • Miten ennakointi liitetään strategian tekemiseen
 • Miten tulevaisuutta luodaan
 • Miksi tulevaisuuden kommunikointi on tärkeääLuento: KYMMENEN MEGATRENDIÄ, JOTKA VAIKUTTAVAT 2020-LUVULLA 

Luennossa käydään läpi 10 megatrendiä ja niiden vaikutuksia elämän eri osa-alueille. Valmennus perustuu futuristi Elina Hiltusen kirjaan: Tulossa huomenna - Miten megatrendit vaikuttavat tulevaisuuteemme? Docendo, 2019

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

 • Kymmenen suurta megatrendiä, jotka vaikuttavat maailmaamme
 • Megatrendit vaikuttavat jokaiseen organisaatioon ja toimialaan, joten on tärkeä tarkastella oman toimialan tulevaisuutta megatrendien kautta. Miten siis luetellut megatrendit vaikuttavat omaan toimialaasi?Luento: MITÄ TULEVAISUUDEN ASIAKAS HALUAA? 18 kuluttajatrendiä


Luennolla käydään läpi 18 kuluttajatrendiä ja niiden mahdolliset vaikutukset yrityksen liiketoimintaan. Valmennus perustuu futuristi Elina Hiltusen kirjaan: Mitä tulevaisuuden asiakas haluaa - Trendit ja ilmiöt, Docendo, 2017.

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

 • Miten kuluttaja tekee ostopäätöksen?
 • 18 kuluttajatrendiä, jotka jokaisen yrityksen pitäisi huomioida
 • Miten kuluttajatrendejä voi käyttää oman toiminnan suunnitteluun?

Luento: HEIKOT SIGNAALIT AUTTAVAT KURKISTAMAAN TULEVAISUUTEEN

Heikot signaalit ovat uusia, outoja ja kummallisia asioita tässä päivässä. Ne voivat parhaimmillaan kertoa uusista nousevista trendeistä. 

Kaikista tässä päivässä olevista itsestäänselvyyksistä  on joskus ollut esillä heikkoja signaaleja. Esimerkiksi ensimmäiset suuret kannettavat autopuhelimet olivat heikkoja signaaleja, jotka indikoivat muutosta mobiilimaailmaan. 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

 • Mitä ovat heikot signaalit?
 • Mistä niitä löytää?
 • Miten heikkoja signaaleja voi analysoida?
 • Mihin heikkoja signaaleja voi käyttää?
 • Miten organisaatiossa kannattaa kerätä ja analysoida heikkoja signaaleja?Luento: SUOMEN TULEVAISUUDET- SUURET KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 

Luennolla käydään läpi kirjan Suomen tulevaisuudet- suuret kysymykset ja vastaukset kirjan antia.

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

 • Millaisena suomalaiset nuoret näkevät tulevaisuuden?
 • Miten voimme ratkaista suuret ongelmat kuten ilmastonmuutoksen ja luontokadon?
 • Miten pysymme kansakuntana terveenä?
 • Miten talous voisi tukea kestävää kehitystä?
 • Miten teemme Suomesta turvallisen kaikille tulevaisuudessakin?
 • Mikä on Suomen rooli kansainvälisellä näyttämöllä?

Kirjaa varten on haastateltu 36 asiantuntijaa ja pyydetty heiltä näkemyksiä nuorten nostamien tulevaisuuden haasteiden ratkaisuun.

Luento: MITEN TEKNOLOGIA MUUTTAA TULEVAISUUTTAMME?


Luennolla käydään läpi uusia teknologiatrendejä ja keskustellaan niiden vaikutusta tulevaisuuteen. Lueno perustuu futuristi Elina Hiltusen ja Kari Hiltusen kirjaan: Teknoelämää 2035, Talentum, 2014.

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

 • Erilaisia teknologian innovaatioita mm. tekoälyn, synteettisen biologian, kvanttitietokoneiden ja robotiikan saraltaLuento: TULEVAISUUDEN TYÖ JA OSAAMISTARPEET

Miten tulevaisuuden työnteko muuttuu? Viekö teknologia esimerkiksi tekoäly, robotiikka ja automaatio meiltä kaikki työt vai onko tulevaisuuden työelämässä myös paikka ihmiselle? Entä mitä uusia ammatteja esimerkiksi megatrendit tuovat tullessaan? 

Mitä taitoja tullaan tarvitsemaan tulevaisuuden työelämässä?

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

 • Maailman muutos ja miten se vaikuttaa työelämän muutokseen?
 • Uusia ammatteja ja nousevia aloja?
 • Mitä taitoja tarvitsemme tulevaisuuden työelämässä?Luento: DIGITAALINEN TULEVAISUUS

Luennolla käydään läpi digitalisaation ja tekoälyn tuomia mahdollisuuksia tulevaisuudessa

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

 • Mitä kaikkea digitalisaatioon ja digitalouteen kuuluu?
 • Miten digitaalisuus voi muuttaa työelämää, opiskelua, terveydenhuoltoa jne.?
 • Minkälaisia uusia tekoälysovelluksia on tarjolla?
 • Mitä tarkoittaa metaversumi?
 • Mitä haasteita digitalisaatioon liittyy?


Kuva Elinasta luennoimassa: Anne Ilvonen