Palvelut

PALVELUT


Luennot ja tilaisuuksien juontaminen

 • Tulevaisuusaiheiset luennot suomeksi ja englanniksi. Aiheina esimerkiksi ennakoinnin menetelmät, ennakointi strategiatyössä, megatrendit, teknologia- ja kulutajatrendit, heikot signaalit ja tulevaisuuden eri aihealueet, esim. matkailu, koulutus, ruoka, terveys jne.
 • Nettiluennot ja workshopit
 • Tilaisuuksien ja paneelikeskusteluiden juontaminen

Tulevaisuuskonsultointi

 • Tulevaisuusworkshopit
 • Strategia- ja tulevaisuuskonsultointi
 • Skenaariotyöskentely (esimerkkinä TEM matkailun tulevaisuus skenaariot, Future of international business skenaariot Helsinki Business Hub)
 • Heikkojen signaalien kerääminen ja raportointi
 • Trendiraportointi (esimerkkinä Matkailun tulevaisuus raportti
 • Tulevaisuustarinat
 • Tulevaisuuden innovointiworkshopit

Viestintä

 • Podcast vierailut ja podcastien juontaminen (esimerkki Lisää kaupunkia Suomeen Vantaan kaupungin podcast)
 • Kolumnien/blogien kirjoittaminen eri medioihin
 • Videoiden juonnot

NETTILUENTOPAKETIT

esimerkkejä:

LUENTOPAKETTI 1: KOLME AVAINTA TULEVAISUUTEEN– ENNAKOINTI, INNOVOINTI JA KOMMUNIKOINTI

1,5 h valmennuksessa käydään läpi tulevaisuusajattelun kolmea tukipylvästä: ennakointia, innovointia ja kommunikointia. Luennossa tutustutaan ennakoinnin peruskäsitteisiin ja esimerkkeihin, miten eri organisaatiot ovat käyttäneet tulevaisuusajattelua hyödykseen. Valmennus perustuu futuristi Elina Hiltusen väitöskirjaan: Weak signals in organizational futures learning, Aalto yliopisto, 2010 ja kirjaan Matkaopas tulevaisuuteen, 2012, Talentum.

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

 • Ennakoinnin peruspalikat: megatrendit, trendit, heikot signaalit, villit kortit
 • Miksi skenaarioajattelu on organisaatioille tärkeää
 • Miten ennakointi liitetään strategian tekemiseen
 • Miten tulevaisuutta luodaan
 • Miksi tulevaisuuden kommunikointi on tärkeää


LUENTOPAKETTI 2: MEGATRENDIT

1,5 h valmennuksessa käydään läpi 10 megatrendiä ja niiden vaikutuksia elämän eri osa-alueille. Valmennus perustuu futuristi Elina Hiltusen kirjaan: Tulossa huomenna - Miten megatrendit vaikuttavat tulevaisuuteemme? Docendo, 2019

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

 • Kymmenen megatrendiä, jotka vaikuttavat maailmaamme
 • Miten kyseiset megatrendit vaikuttavat tulevaisuuden asumiseen, työhön, terveyteen, ruokaan, globalisaatioon ja niin edelleen.


LUENTOPAKETTI 3: KULUTTAJATRENDIT

1,5 h valmennuksessa käydään läpi 18 kuluttajatrendiä ja niiden mahdolliset vaikutukset yrityksen liiketoimintaan. Valmennus perustuu futuristi Elina Hiltusen kirjaan: Mitä tulevaisuuden asiakas haluaa - Trendit ja ilmiöt, Docendo, 2017.

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

 • Miten kuluttaja tekee ostopäätöksen?
 • 18 kuluttajatrendiä, jotka jokaisen yrityksen pitäisi huomioida
 • Miten kuluttajatrendejä voi käyttää oman toiminnan suunnitteluun?

LUENTOPAKETTI 4: TEKNOLOGIATRENDIT

1 h valmennuksessa käydään läpi uusia teknologiatrendejä ja keskustellaan niiden vaikutusta tulevaisuuteen. Lueno perustuu futuristi Elina Hiltusen ja Kari Hiltusen kirjaan: Teknoelämää 2035, Talentum, 2014.

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

 • Erilaisia teknologian innovaatioita mm. tekoälyn, synteettisen biologian, kvanttitietokoneiden ja robotiikan saralta