Ennakointikurssi, kevät 2022

MATERIAALIA

VIDEO MEGATRENDEISTÄ

VIDEO KULUTTAJATRENDEISTÄ

VIDEO TYÖELÄMÄN TRENDEISTÄ

VIDEO TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEISTA

HEIKOT SIGNAALIT


ENNAKOINNIN PERUSTEET

TRENDIEN LÄHTEITÄ

HARJOITUSTYÖT

Trendi ja heikko signaali -workshop

Alla olevat "kalvot löytyy tästä linkistä.

  • Työskentelyssä käytetään Miro- työkalua, jossa tehdään trendi "taulu" tai board
  • MIro board löytyy tästä linkistä
  • Tarvitset salasanan, jonka saat Elinalta

Vaitse trendiluokka, josta haluat kerätä trendejä. Luokat ovat seuraavassa kuvassa. 

Seuraavista blogiteksteistä löydät lähteitä

Lisää Miro-boardiin löytämiäsi trendejä "post-it" lapuilla

Pari tärkeää työkalua MIROon

TYÖN PURKU:

  • listaa viisi mielenkiintoisinta trendiä / signaalia, jotka vaikuttavat organisaatioosi
  • Kerro myös muista havainnoista trendi-tauluun liittyen
  • Kerro, jos mieleesi tulee uusia lähteitä heikkojen signaalien ja trendien löytämiseen

KOKO KURSSIN KESTÄVÄ HARJOITUSTYÖ


***PÄIVITYS***

Kerätäänkin MIROon heikkoja  signaaleja ja trendejä koko kurssin ajan.

Linkki Miroon tässä.

Jamboard alkoi käymään liian ahtaaksi!


Vanhat ohjeet:

Lisää Jamboardiin bongaamiasi heikkoja signaaleja (punaisella lapulla) ja trendejä (keltaisella lapulla)

Jamboard löytyy täältä

Voit liikutella Jamboardissa hiirellä lappujen paikkaa taulussa. Lapun oikeasta alakulmasta voit hiirellä isontaa tai pienentää lappua. 

Jos tila loppuu, lisää tilaa löytyy seuraavalta sivulta. Pääset sinne nuolivalikosta. (kuva alla)