Mistä löytyy trendejä?

14.02.2022

Tulevaisuuden ennakoinnin yksi avainkäsite on trendi. Toisin kuin usein kuvitellaan, trendi kertoo enemmän nykyisyydestä ja menneestä kuin tulevaisuudesta. Trendit ovatkin usein tilastollista faktatietoa. Joskus tilastoja ei ole saatavilla, joten futuristit myös havaitsevat ympäristöstä trendejä, jotka he ammattitaitoisina ihmisinä huomaavat ympärillään tapahtuvan.


Koska trendit kertovat historiasta ja nykyisyydestä, ne eivät ole tae tulevaisuudelle. Kuitenkin trendit voivat jatkua tulevaisuudessa "samanlaisina" (toisin sanoen kulmakerroin pysyy samana, kun katsotaan tilastollisia käyriä). Tulevaisuus, jossa trendit kulkevat historian mukaan, ei yleensä ole mikään vaikea ennakoida. Suurempi haaste ennakoinnissa on se, että milloin trendin suunta muuttuu. Tähän pyritään skenaariotyöskentelyllä, jonka avain kysymys on MITÄ JOS? (Mitä jos trendi kasvaisi rajusti yllättäen, tai trendi pienenisi äkisti).


Mutta mistä sitten trendejä löytää? Yleensä sieltä, mistä tilastojakin löytyy. Samoin erilaiset tulevaisuustoimistot ja vastaavat listaavat trendejä. Omia trendilistauksiani löytyy esimerkiksi täältä (tulevaisuusgraafit) ja täältä (videot)


Mutta tässä hyödyllisiä lähteitä trendeille:

Suomeksi ja Suomesta:


Englanniksi maailmalta:


Tulevaisuustoimistojen trendiraportteja: