JUNA VUONNA 2072

Minkälainen on juna vuonna 2072? Mistä materiaaleista se on rakennettu? Mitä palveluita junassa on tarjolla? Mistä mihin junalla pääsee? Ketkä junalla matkustavat ja miksi? Millainen on junamatkakokemus yleensäkin?

Tässä harjoituksessa on tarkoitus miettiä uudenlaisia konsepteja junamatkustamiselle ja fyysiselle junalle vuonna 2072 erilaisten tulevaisuusharjoitusten avulla. 

Tehkää ryhmässä niin monta harjoitusta ja junakonseptia kuin aikaa ja intoa on. Harjoitusten jälkeen tarkoituksena on, että ryhmät esittävät tulevaisuuden junakonseptinsa vuodelle 2072. Kun ryhmänä esittelette junakonseptin valitsemallanne tavalla, esitelkää myös kortit, joita käytitte harjoituksessa.

Harjoitukset 1-5: 

Innovointiharjoitus strateginen sattumointi- menetelmällä

Strateginen sattumointi on Elina Hiltusen kehittämä tulevaisuuden innovointimenetelmä, joka on kuvattu kirjassa: Matkaopas tulevaisuuteen, 2012, Talentum. 


Huom: Korttien Copyright on Elina Hiltusella. Ethän siis kopioi kortteja käyttääksesi niitä esimerkiksi omassa konsultoinnissa tai oman organisaatiosi sisäisessä kehittämisessä ilman tekijän lupaa. Kortit on tarkoitettu käytettäväksi vain Elina Hiltusen vetämissä harjoituksissa.


HARJOITUKSEN KULKU:

-Tee junakonsepti/junakonsepteja vuodelle 2072 strategisen sattumoinnin avulla

-Tee uudesta junakonseptista mainos näillä ohjeilla.

-Kun esitätte mainoksenne, kertokaa, mitkä kortit olette saaneet

Strategisessa sattumoinnissa yhdistetään sattumanvaraisesti erilaisia kuvakortteja, joissa on esimerkiksi trendejä, heikkoja signaaleja, yhteistyöyrityksiä, teemoja, skenaarioita ja kohderyhmiä.

Harjoituksen pääajatus on seuraava:

Mieti, minkälainen tulevaisuuden juna voisi olla vuonna 2072 erilaisten korttien kombinaatiossa.

Strateginen sattumointi-harjoituksia:

Harjoitus 1.  Korttikombinaatio: kohderyhmä + teema + kuluttajatrendi 

-> mikälainen juna olisi hyvä kohderyhmän henkilölle vuonna 2072 tulevaisuudessa, jossa kuluttajatrendikortin trendi on voimakkain vaikuttava asia ja teemakortin kuva inspiroi junaa?

Harjoitus 2.  Korttikombinaatio: kohderyhmä + teema +  megatrendi

-> Minkälainen juna VR:llä olisi tarjolla kohderyhmän henkilölle vuonna 2072 tulevaisuudessa, jossa megatrendikortin trendi on voimakkain vaikuttava asia ja teemakortin kuva inspiroi junaa?

Harjoitus 3. Korttikombinaatio: teema + megatrendi + yhteistyöyritys

-> Mikälainen juna VR:llä olisi käytössä vuonna 2072 tulevaisuudessa, jossa megatrendikortin trendi on suurin vaikuttava asia maailmassa ja VR tekee yhteistyötä kortissa mainitun organisaation kanssa ja teemakortin kuva inspiroi junaa?

Harjoitus 4. Korttikombinaatio: teema + kuluttajatrendi + yhteistyöyritys

-> Mikälainen juna VR:llä olisi käytössä vuonna 2072 tulevaisuudessa, jossa kuluttajatrendikortin trendi on suurin vaikuttava asia maailmassa ja VR tekee yhteistyötä  kortissa mainitun organisaation kanssa ja teemakortin kuva inspiroi junaa?

Harjoitus 5. Korttikombinaatio: teema + skenaario + kohderyhmä

-> Mikälainen juna VR:llä olisi käytössä vuonna 2072 skenaariokortin kertomassa tulevaisuudessa, jossa juna on suunniteltu erityisesti kohderyhmäkortin henkilölle ja teemakortin kuva inspiroi junaa?
Ennen kuin aloitat harjoitukset, sinun täytyy saada valittua kortit. Kortit valitaan sattumanvaraisesti virtuaalinopalla.


Heitetäänpä noppaa...

Valitaksesi kortin kustakin ryhmästä heitä virtuaalinoppaa esim. täältä: Random.org

Random.org pyytää lukujen arvot, esim. minimi 1 maksimi 20, joista se sitten valitsee satunnaisesti jonkun luvun (Generate-nappi). Kohderyhmä-, teema- ja yhteistyöyrityskortteja on 20 kpl. Kuluttajatrendejä on 18 ja megatrendejä 10 kpl. Pistä siis vastaavat luvut Random.orgiin, kun arvot korttien numeroita.

Kun olet arponut korttien numerot, näet, mitkä kortit sinulla on käytössä harjoituksessa.
Alla ovat kortit Strateginen sattumointi- harjoitukseen

Kohderyhmä, 1-20

Target group, 1-20

Teema, 1-20
Theme, 1-20

Yhteistyöyritys, 1-20

Business alliance company, 1-20

Kuluttajatrendit, 1-18

Megatrendikortit, 1-10

Skenaariokortit 1-12